تیم ما در ماموت نیاز مشتری را کشف نموده و با ایجاد مدل جدید برای هر کسب کار خاص، نیل به اهداف مشتریان را سریع تر و آسان تر می گرداند

mammute_logo

گروه طراحی هنر خلاق

ماموت شرکتی چندمنظوره با پانزده سال تجربه کاریست که استراتژی سازمانی آن برنامه ریزی تعاملی با رویکرد حل مساله به صورت تیمی می باشد

خلاقیت طراحی در هنر خلاق


،گروه طراحی هنر خلاق ماموت با تکیه بر قدرت خلاقیت و کار گروهی
.سعی بر خلق آثار ارزشمند در حوزه های معماری ، گرافیکی و اینترنتی دارد


پــیاده ســازی

Perform

پس از انجام کامل مراحل طراحی با نظارت کارفرما و تایید کارهای صورت گرفته ، مرحله اجرای نهایی پروژه کلید میخورد تا خدمات درخواست شده به بهترین شکل ممکن ارائه گردد

طــراحـی

Designing

با مشخص شدن بهترین نقشه راه و مسیر اصلی مرحله طراحی براساس چشم اندازهای تعیین شده آغاز میشود ،این پروسه نیز با بهره گیری از مشورت و خرد جمعی صورت میگیرد

استــراتـژی

Strategy

برای شروع یک فرایند عملی اولین گام برنامه ریزی و طرح نقشه اولیه است . در هنر خلاق این کار با بهره گیری از خرد جمعی یا در اصطلاح طوفان ذهنی انجام میگیرد